Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Onderstaande voorwaarden komen vrijwel geheel overeen met de voorwaarden van de ANVR

Artikel 1

 1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, met een minimum van 100 euro.
  Boeking wordt bevestigd wanneer de aanbetaling binnen is en de voorwaarden ondertekend bij ons binnen zijn.

Artikel 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de verhuurder.
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de verhuurder schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De verhuurder heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4
Door de verhuurder zal aan de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 5
Annulering door de reiziger (= huurder)
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
  3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  4. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Artikel 6
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 7

 1. De reiziger dient zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement van Le Mattas, waarvan een exemplaar in de bungalow aanwezig is.
 2. Indien de huurder zich niet aan de regelementen houdt, kan hem de verdere toegang tot Le Mattas worden geweigerd.
 3. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 8

De verhuurder zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

Artikel 9

De sleutel wordt aan de huurder verstuurd 1 week voor vertrek.
De huurder dient de sleutel binnen 1 week na terugkomst te retourneren aan de verhuurder.
Wanneer de bungalow schoon en schadevrij is achtergelaten, en de sleutel retour ontvangen is door de verhuurder, dan zal de verhuurder de borg terstond aan de huurder overmaken.

Artikel 10
Elektra

Voor elektra is een verbruik vastgesteld van 120 kWh per week (gebaseerd op het gemiddelde verbruik over de afgelopen 3 jaar). Dit aantal kWh is bij de prijs inbegrepen. Indien er meer wordt verbruikt dan de 120 kWh per week, zal er een toeslag worden berekend van 20 ct per kWh.Hiervoor dient de huurder bij aankomst de elektrastand op te nemen en bij vertrek weer. Dit moet tegelijk met het terugsturen van de sleutel aan de verhuurder worden doorgegeven.
Het bedrag voor extra elektraverbruik zal van de borg worden afgetrokken.

Artikel 11
Huishoudelijke informatie

 • Het aanwezige eten, kruiden, thee, koffie, water, wasmiddel, schoonmaakmiddel enz. mag gebruikt worden door de huurders mits het weer aangevuld wordt wanneer het op is.
 • Het huisje dient schoon opgeleverd te worden op de dag van vertrek volgens de onderstaande “schoonmaaklijst”.
 • Schade aan inventaris of het huisje zelf moet gemeld worden aan de verhuurder. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor de huurder.
 • Wanneer er na het verblijf andere huurders komen, dan mag het gewassen beddegoed aan de waslijn worden achter gelaten.
 • Wanneer er na het verblijf geen andere huurders komen moet de huurder ervoor zorgen dat hij eigen linnengoed (lakens, dekbedovertrek, theedoeken , handoeken, schoonmaakdoekjes) mee neemt wat hij thuis weer kan wassen. Zo blijft er geen vuil wasgoed liggen.

Bedden;  1 x 2 persoonsbed (180 cm breed x 200 cm lang) met 1 maal een 2-persoons dekbed, beddegoed aanwezig
Stapelbed (90 cm breed x 200 cm lang) ; 2 x enkel dekbed; beddegoed aanwezig
Onderschuifbed;  2 enkele bedden (80 cm breed x 200 cm lang)  ; 2 x enkel dekbed; beddegoed aanwezig
Babybedje (reisbedje);  beddegoed aanwezig in de kinderkamer

Tuinstoelkussens; op de kleding kast in de kinderkamer of in de schuur. ’s Nachts graag de kussens binnen of in de schuur leggen.

schoonmaaklijst 

Wat / waar Schoon maken
2 persoons slaapkamer Bedden afhalenstofzuigen (ook onder bed)Kasten met nat doekje afnemenDekens/dekbedden uitkloppen

dweilen

kinderkamer Bedden afhalenstofzuigen (ook onder bed)Kasten met nat doekje afnemenDekens/dekbedden uitkloppen

dweilen

woonkamer Stof afnemen met nat doekje (tafels,stoelen, kastjes, open haard)Spiegel, schilderijtjesStofzuigendweilen
keuken AfwasKastjes, aanrecht en tegeltjes soppenFornuis en afzuigkap schoonmaken
Koelkast en vriezer Alle bederfelijke waren weggooien, koelkast en  vriezer ontdooien en schoon makenKoelkast en vriezer open laten staan bij vertrek !!!
Ramen Lappen indien ze vies zijn (kinderhandjes…)
badkamer Toilet binnen en buitenkantDouche kabine en kraan met schuurmiddel, doucheputje van haren ontdoenToiletmeubel en spiegel schoonmakenStofzuigen

dweilen

Buiten Tafels en tuinstoelen afnemenTuinkussens binnen leggen in de kinderkamer op de kast of bed